Autor svih ovih zagonetki je Stefan Milošević.
Cilj ovih zagonetki je pre svega način da se zajedno zabavimo,
a pored toga i da testirate vašu kreativnost i logiku.